Optymalne rozwiązania do Twojego biura

COPIX Sp. z o.o. 
ul. Laurowa 6
03-197 Warszawa

Napisz do nas:
biuro@copix.pl

Zarządzanie urządzeniami

CS Remote Care

Interaktywna wymiana informacji pomiędzy Twoimi urządzeniami a naszym systemem zarządzania serwisem, gdy wymagane jest wysokiej jakości wsparcie serwisowe.
CS Remote Care zapewnia najnowocześniejszą komunikację na poziomie maszyna–maszyna (M2M) pomiędzy urządzeniami wyjściowymi bizhub a organizacją serwisową firmy Konica Minolta: zdalne połączenie przekazuje w czasie rzeczywistym wszystkie istotne dane systemowe, informując serwis firmy Konica Minolta na wczesnym etapie rutynowej konserwacji lub jakiejkolwiek innej wymaganej interwencji, na przykład w celu rozwiązania problemu technicznego. Poprzez zdalną ścieżkę komunikacyjną możliwe jest uruchamianie usług automatycznych, takich jak dostawa materiałów eksploatacyjnych, a także zdalne wykonywanie zadań, w tym usług takich jak aktualizacje oprogramowania sprzętowego i ustawienia urządzeń. Za pomocą zdalnego panelu można zdalnie przekazać wskazówki i instrukcje dla użytkowników końcowych. Portal internetowy zawiera również graficzny i przyjazny dla użytkownika interfejs internetowy z informacjami o stanie urządzenia i sekcją raportowania. Koncepcja CS Remote Care jest gwarancją firmy Konica Minolta na maksymalną dostępność systemu. Możliwe staje się zminimalizowanie przestojów urządzeń wyjściowych, zwiększenie produktywności i planowanie rutynowej konserwacji zgodnie z harmonogramem pracy użytkowników.

Monitorowanie

 • Bezpieczne połączenie
 • Komunikacja jednokierunkowa/dwukierunkowa
 • Kompleksowe monitorowanie
 • Gromadzenie danych z czujników z urządzeń do druku produkcyjnego i ich dalsza analiza

Centralizacja

 • Skuteczny transfer informacji
 • W przypadku większości metod komunikacji nie jest wymagana instalacja

Usługi automatyczne

 • Bezpośredni odczyt liczników
 • Automatyczne zamawianie materiałów eksploatacyjnych
 • Brak potrzeby ręcznego wywoływania serwisowego

Ustawienia urządzenia

 • Menu serwisowe
 • Zdalna aktualizacja oprogramowania układowego
 • Zdalna pomoc techniczna

PageScope Net Care Device Manager

PageScope Net Care Device Manager do centralnego wdrażania konfiguracji sieci systemowej i centralnego monitorowania stanu.

Net Care Device Manager, obejmujący centralną bazę danych urządzeń i funkcje monitorowania, usprawnia pełne zarządzanie wszystkimi urządzeniami wyjściowymi w sieci korporacyjnej i zapewnia oczekiwane funkcje dla administratorów IT w każdej firmie.

Net Care Device Manager jest głównym elementem pakietu PageScope Enterprise Suite, który zwiększa i rozszerza możliwości dzięki zaawansowanemu zarządzaniu wydrukami, wydrukowi podążającymi, zarządzaniu użytkownikami, raportowaniu kosztów i zarządzaniu skanowaniem.

Zapewnia o wiele więcej niż tylko zarządzanie drukiem — uzyskaj wszystkie informacje na temat PageScope Enterprise Suite

Monitorowanie
 • Kompleksowe monitorowanie
 • Niestandardowe raporty statusu
 • Interfejs internetowy
Centralizacja
 • Jedno kompleksowe narzędzie
 • Centralne odczytywanie licznika i podstawowa analiza
 • Automatyczne wykrywanie urządzeń
 • Automatyczne grupowanie urządzeń
Ustawienia urządzenia
 • Ustawianie klonowania
 • Planowanie
 • Szablony

Remote Deployment Distributor

Szybko i wydajnie: zbiorcza regulacja ustawień urządzenia

W obliczu ciągłych zmian technicznych i ewolucji firmy muszą usprawnić swoje procesy w celu zwiększenia wydajności i umożliwienia pracownikom wykonywania rutynowych zadań w jak najkrótszym czasie. W szczególności administratorzy muszą regularnie zmieniać i dostosowywać liczne ustawienia, aby sprostać pojawiającym się nowym potrzebom. W przypadku wykonywania tych prac ręcznie proces ten jest bardzo czasochłonny i podatny na błędy ludzkie i pominięcia.

Firma Konica Minolta opracowała rozwiązanie Remote Deployment Distributor, aby umożliwić szybkie i zdalne wdrażanie nowych ustawień praktycznie do dowolnej liczby urządzeń. Narzędzie ułatwia konfigurowanie ustawień dla wielu urządzeń: wymagane ustawienia można najpierw przygotować w aplikacji, a następnie wspólnie wdrożyć na wszystkich wybranych urządzeniach — uwalniając administratorów IT od żmudnych, powtarzalnych zadań.

Centralizacja
 • Centralne narzędzie do konfiguracji urządzeń
 • Przenoszenie ustawień pomiędzy urządzeniami
 • Wdrażanie edytowanych informacji
 • Zdalne przetwarzanie
 • Wiele urządzeń
 • Instalacja na miejscu
Ustawienia urządzenia
 • Ogólne ustawienia urządzenia
 • Ustawienia administratora
 • Ustawienia SSL
 • Hasło administratora