Optymalne rozwiązania do Twojego biura

COPIX Sp. z o.o. 
ul. Laurowa 6
03-197 Warszawa

Napisz do nas:
biuro@copix.pl

Oprogramowanie

W dzisiejszych czasach korzyści, jakie niesie ze sobą oprogramowanie peryferyjnych urządzeń drukujących, mają dominującą rolę w wyborze oferty. Wymagania klientów nie ograniczają się już tylko do danych technicznych urządzeń drukujących i kopiujących, lecz poszerzają się o rozwiązania integrujące się z bieżącym zinformatyzowanym środowiskiem pracy, maksymalnie wykorzystujące wszelkie możliwe rozwiązania aplikacyjne i procesowe. Coraz częściej zdarza się, że same urządzenia są tylko elementem naszych projektów.

Możemy wyszczególnić następujące kategorie wdrażanych przez nas rozwiązań

Zintegrowane systemy do zarządzania środowiskiem druku

Systemy będące zintegrowanymi rozwiązaniami do zarządzania drukiem, które dają możliwość centralnego zarządzania w oparciu o funkcjonującą już strukturę użytkowników (np. Active Directory) oraz ułatwiają kontrolę kosztów drukowania z podziałem na centra kosztowe oraz użytkowników. Wyposażone są w automatyczne, rozbudowane moduły raportujące. Jednocześnie na bazie ustawień centralnych dostarczają wydruk poufny i podążający, zwiększając tym samym bezpieczeństwo realizowania wydruków w firmie.

 • PaperCut
 • SafeQ

Systemy monitorujące flotę drukującą

Systemy monitorujące zespół urządzeń drukujących. To rozwiązanie umożliwia centralne monitorowanie stanu większości funkcjonujących na polskim rynku urządzeń – zarówno sieciowych, jak i podłączanych lokalnie. Głównym obszarem badania jest stan materiałów eksploatacyjnych oraz status poprawności działania.

 • PrintFleet

Oprogramowania OCR

Jest to rodzina produktów mająca na celu prze-formatowanie skanowanych dokumentów na formę edytowalną. Może ona przebiegać z wyłącznym wykorzystaniem możliwości sprzętowych oferowanych przez nas urządzeń, z wykorzystaniem zasobów sprzętowych klienta lub w trybie mieszanym. Stosowane przez nas rozwiązania:

 • Rodzina rozwiązań SmartScan do urządzeń Konica-Minolta
 • Rozwiązania I-Option do urządzeń Konica-Minolta
 • Aplikacje Abby FineReader

Systemy związane z elektronicznym obiegiem dokumentów

Systemy obiegu elektronicznego dokumentów w firmie. W chwili obecnej współpracujemy na tej płaszczyźnie z kilkoma renomowanymi partnerami handlowymi w zakresach:

 • Analiza, modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych
 • DMS – elektroniczna archiwizacja
 • Workflow – elektroniczny obieg dokumentów

Zaawansowane konfiguracje możliwości sprzętowych urządzeń

Zajmujemy się też zaawansowaną implementacją funkcje bazujących na możliwościach sprzętowych urządzeń

 • Rodzina opcji I-option do urządzeń Konica-Minolta
 • Integracje urządzeń z Active Directory
 • Rozliczanie zadań na bazie możliwości sprzętowych urządzeń
 • Personalizacje panela pod wymagania klienta
 • Aplikacje związane z procesami audytu i optymalizacji środowiska druku

Oprogramowania Audytowe

Firma SDS Polska już od lat przeprowadza audyty w celu przygotowania dla klientów analizy bieżących kosztów, mapowania procesów związanych z funkcjonowaniem i obsługą środowiska drukowania. Celem takich audytów jest przygotowanie dla klienta profesjonalnej analizy bieżącej sytuacji z określeniem prognozy w 3-5 letnim horyzoncie czasowym dla różnych modelach optymalizacji. Głównymi naszymi klientami w tym obszarze są firmy komercyjne. Do analiz wykorzystujemy m.in. aplikacje zbierające informacje takie jak:

 • PaperCut
 • PrintFleet
 • Wewnętrzne narzędzia analityczne