Optymalne rozwiązania do Twojego biura

COPIX Sp. z o.o. 
ul. Laurowa 6
03-197 Warszawa

Napisz do nas:
biuro@copix.pl

PaperCut

Systemy będące zintegrowanymi rozwiązaniami do zarządzania drukiem, które dają możliwość centralnego zarządzania
w oparciu o funkcjonującą już strukturę użytkowników (np. Active Directory) oraz ułatwiają kontrolę kosztów drukowania
z podziałem na centra kosztowe. Wyposażone są w automatyczne, rozbudowane moduły raportujące. Jednocześnie na bazie ustawień centralnych dostarczają wydruk poufny i podążający, zwiększając tym samym bezpieczeństwo realizowania wydruków w firmie. W ofercie posiadamy obecnie dwa typy tych systemów:

PaperCut

SDS Polska jest oficjalnym partnerem producenta oprogramowania. Oferujemy i realizujemy wdrożenia końcowe
i pilotażowe systemu oraz wsparcie opieki nad systemem na terenie Polski. W chwili obecnej mamy szereg wdrożeń zarówno do firm komercyjnych jaki do sektora budżetowego. Wspieramy także w obszarze tego rozwiązania naszych partnerów handlowych. Aby zapoznać się z szczegółami odnośnie tego systemu proszę kliknj link

Główne zalety programu PaperCut MF

PaperCut MF jest prostym i tanim oprogramowaniem, pozwalającym na zarządzanie wszystkimi drukarkami
i urządzeniami wielofunkcyjnymi w Twoim biurze. Aplikacja ta jest kompatybilna z systemami operacyjnymi Windows, Mac, Linux czy Novell. Poniżej wyróżniono 10 powodów przedstawiających kluczowe zalety oprogramowania PaperCut, które klienci cenią sobie najwyżej.

 1. Niskie koszty – Dzięki zastosowaniu oprogramowania PaperCut MF i odpowiedniej polityce drukowania możliwe jest obniżenie kosztów zużycia papieru, eksploatacji oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Ponadto, ma to ogromny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
 2. Własna polityka drukowania – Aplikacja PaperCut MF umożliwia kontrolowane kopiowanie i drukowanie zgodnie
  z ustaloną polityką drukowania, która ma na celu zachęcenie do odpowiedniego użytkowania Twojego urządzenia. Przy użyciu filtrowania lub zaawansowanych skryptów (JavaScript), możesz przekierować duże nakłady pracy na odpowiednie ,wysokowydajne drukarki, ustawić wyskakujące popupy w celu potwierdzenia pojedynczych wydruków, automatycznie usuwać wydruki w niewłaściwym formacie oraz wskazywać alternatywną drukarkę, kiedy wybrane urządzenie jest wyłączone. Za pomocą odpowiednich ustawień, możesz przekształcać wydruki kolorowe na czarno-białe i według potrzeb wykonać drukowanie dwustronnie.
 3. Drukowanie bez instalacji sterowników – PaperCut MF pozwala użytkownikom na bezprzewodowe drukowanie
  z laptopów, netbooków, iPadów, iPhonów, bez potrzeby instalowania sterowników czy dostępu do serwera. W pełni zintegrowane procesy drukowania i wysyłania są zazwyczaj zatrzymywane , a następne zwalniane przez użytkownika bezpośrednio z wybranej drukarki czy urządzenia wielofunkcyjnego.
 4. Usługa Znajdź-Mnie / Bezpieczne Udostępnianie Wydruków – PaperCut MF zabezpiecza poufne dokumenty i redukuje liczbę niewykonanych wydruków. Włączając usługę „Znajdź-Mnie” (ang. Find-Me), użytkownik może ustawiać poszczególne wydruki w wirtualnej kolejce, po czym zwalniać je odpowiednio na urządzeniu MFP czy drukarce obsługującej aplikację PaperCut. Usługa Bezpiecznego Udostępniania Wydruków (ang. Secure Print Release) wymaga autoryzacji użytkownika poprzez przesunięcie karty magnetycznej przez czytnik lub wprowadzenie numeru konta. Po weryfikacji użytkownika poufne dokumenty będą udostępnione i gotowe do pobrania. Managerowie, nauczyciele oraz administratorzy systemowi mają uprawnienia do autoryzacji prac i wydruków przed ich udostępnieniem do dalszego obiegu.
 5. Monitorowanie pracy – PaperCut MF ma w swojej ofercie ponad 50 kont dla użytkowników, funkcję raportowania o wykonanych kopiach, wydrukach, faksach i skanach, szybki i łatwy instalator bez dodatkowego konfigurowania urządzeń, możliwość konwertowania raportów do formatów PDF, HTML, czy Microsoft Excel (.csv). Przez dowolną przeglądarkę możesz uzyskać dostęp do raportów i zarządzać nimi tak, aby były automatycznie generowane i wysyłane do skrzynek mailowych. Możesz edytować raporty wprowadzając własne nagłówki i generować je z dowolną datą ustawiając zakres dat, filtrowanie i sortowanie na podstawie dostępnych danych.
 6. Prosta obsługa – Instalator instaluje oprogramowanie na serwerze, a następnie automatycznie wyszukuje drukarki i urządzenia wielofunkcyjne znajdujące się w Twojej sieci. Użytkownik może stworzyć konta osobiste lub grupowe bezpośrednio przy pomocy kreatorów katalogów takich jak Active Directory, Open Directory, Novell eDirectory czy LDAP. Przy pomocy kreatorów instalacji bez trudu można zdefiniować typy użytkowników, ich uprawnienia, koszt wydruku strony i limity. Oprogramowanie klienta jest opcjonalne i może być sterowane bezpośrednio z serwera bez potrzeby dodatkowej instalacji/obsługi lokalnej. Technicy mogą szybko zainstalować i skonfigurować na urządzeniach MFP, bieżącą wersję oprogramowania PaperCut zarządzającego kopiowaniem, skanowaniem oraz faksem.
 7. Centralne zarządzenie – Oprogramowanie PaperCut MF jest dostępne z każdej przeglądarki i lokalizacji sieciowej. Dzięki temu możliwe jest zaawansowane, centralne zarządzanie, kontrola i konfiguracja pomiędzy wszystkimi użytkownikami i urządzeniami przy pomocy intuicyjnego interfejsu użytkownika. Użytkownicy końcowi mają dostęp do zestawu narzędzi, które umożliwiają śledzenie ich czynności w czasie rzeczywistym, uzyskiwanie informacji o stanie rachunku, przeglądanie transakcji, dodawanie funduszy i kontrolowanie polityki drukowania.
 8. Dostosowywanie wyglądu – Interfejs sieciowy może być dostosowany do potrzeb użytkownika, który może dowolnie zmieniać jego wygląd i styl dodając logo, dostosowując kolory i teksty.
 9. Proste skalowanie – Współczesne projekty oprogramowania zapewniają skalowanie dla sieci we wszystkich rozmiarach, od 5 do 5000 użytkowników. Niezależnie od liczby serwerów i użytkowników końcowych w Twojej sieci, PaperCut MF ustawi odpowiednia wielkość dostosowaną do danych potrzeb.
 10. Maksymalny czas działania i pełna dostępność – PaperCut MF zapewnia wydajne działanie poprzez grupowanie w buforze wydruku, aplikacji serwera i baz danych, zarówno jak i automatyczne wykrywanie pojedynczych błędów.