Optymalne rozwiązania do Twojego biura

COPIX Sp. z o.o. 
ul. Laurowa 6
03-197 Warszawa

Napisz do nas:
biuro@copix.pl

CS Remote Care

Interaktywna wymiana informacji pomiędzy Twoimi urządzeniami a naszym systemem zarządzania serwisem, gdy wymagane jest wysokiej jakości wsparcie serwisowe.

 

CS Remote Care zapewnia najnowocześniejszą komunikację na poziomie maszyna–maszyna (M2M) pomiędzy urządzeniami wyjściowymi bizhub a organizacją serwisową firmy Konica Minolta: zdalne połączenie przekazuje w czasie rzeczywistym wszystkie istotne dane systemowe, informując serwis firmy Konica Minolta na wczesnym etapie rutynowej konserwacji lub jakiejkolwiek innej wymaganej interwencji, na przykład w celu rozwiązania problemu technicznego.

Poprzez zdalną ścieżkę komunikacyjną możliwe jest uruchamianie usług automatycznych, takich jak dostawa materiałów eksploatacyjnych, a także zdalne wykonywanie zadań, w tym usług takich jak aktualizacje oprogramowania sprzętowego i ustawienia urządzeń. Za pomocą zdalnego panelu można zdalnie przekazać wskazówki i instrukcje dla użytkowników końcowych. Portal internetowy zawiera również graficzny i przyjazny dla użytkownika interfejs internetowy z informacjami o stanie urządzenia i sekcją raportowania.

Koncepcja CS Remote Care jest gwarancją firmy Konica Minolta na maksymalną dostępność systemu. Możliwe staje się zminimalizowanie przestojów urządzeń wyjściowych, zwiększenie produktywności i planowanie rutynowej konserwacji zgodnie z harmonogramem pracy użytkowników.

 

Monitorowanie

 • Bezpieczne połączenie
 • Komunikacja jednokierunkowa/dwukierunkowa
 • Kompleksowe monitorowanie
 • Gromadzenie danych z czujników z urządzeń do druku produkcyjnego i ich dalsza analiza

Centralizacja

 • Skuteczny transfer informacji
 • W przypadku większości metod komunikacji nie jest wymagana instalacja

Usługi automatyczne

 • Bezpośredni odczyt liczników
 • Automatyczne zamawianie materiałów eksploatacyjnych
 • Brak potrzeby ręcznego wywoływania serwisowego

Ustawienia urządzenia

 • Menu serwisowe
 • Zdalna aktualizacja oprogramowania układowego
 • Zdalna pomoc techniczna